Hello,

věnujeme se časování slovesa BÝT – žáci mají nalepenou kopii v sešitech a na této kopii je i jejich HW-vyčasovat spojení „to be happy“.

Nadále se věnujeme větám (viz minulý příspěvek), žáci znají jejich význam a nyní se zaměříme na odpověď v angličtině celou větou.

Těším se na další hodinu, Tereza

Zde zpráva od paní učitelky Katky:

Časopis str 8-9
Předložky místa
Puzzle …task 3
10-11
The UK, vlajky
Task 4 str 11 domácí úkol
Kdo nestihl při hodině
Str 17 domácí úkol všichni
Vybarvit