Pěknou neděli,
přidávám informace k následujícímu týdnu. Přeji krásný začátek týdne!

1. třída

Český jazyk – uvolňovací cviky na přípravu psaní (horní a dolní zátrh, horní klička, ostrý obrat), písmeno L a P (vyvození, tvary, určování ve slově), spojování hlásek do otevřených slabik a dvojslabičných slov (sa, la, sama, lama..), opakování písmen

Učebnice Živá abeceda – str. 40– 49

Matematika – určování a dopočítávání počtu do 5,  porovnávání, zavádění znaménka -, sčítání a odčítání do čísla 3, jednoduché slovní úlohy, psaní číslice 4

Učebnice hravá matematika – str. 19 – 23

Matematické rozcvičky – str. 15

Prvouka –  ovoce, zelenina, opakování listnatých stromů

Učebnice hravá prvouka – str. 17 – 18

Domácí úkol – uvolňovací cviky na přípravu písmene M

2. třída

Český jazyk – opakování druhů vět, slova nadřazená, podřazená, souřadná, opakování / rozeznávání písmen b a d, pravidla při psaní věty

Písanka – str. 12 – 13

Pracovní sešit – str. 13 – 14

Matematika – sčítání desítek, rozlišování desítek a jednotek, číselné řady po desítkách, stovková tabulka

Učebnice hravá matematika – str. 10 -12

Matematické rozcvičky – str. 12 – 13

Prvouka –   listnaté stromy a jehličnaté stromy, podzim jako jedno z ročních období

Učebnice hravá prvouka – str. 10- 11

Domácí úkol – slova nadřazená a podřazená – pracovní list