Hello,

v první a druhé třídě jsme přibrali k dosavadním tématům učebnici a začali jsme pracovat s UNIT 1.

Učíme se slovíčka: speak, listen, read, count, write / slovíčka se učíme pantomimou, hrajeme hry.

Dále se učíme slovíčka: on (the box), in (the box), under (the box).

H.w. je v pracovním sešitě str. 44

Děti z první třídy dostaly učebnice, na první straně je v horním rohu modrý rámeček s návodem, jak se registrovat do mywowenglish.com a registrační kód. Zde máte všechna videa a písničky k učebnici k zhlédnutí. Dětem tedy můžete pouštět videa z unit 1 i libovolně doma. Pro žáky druhé třídy licence zařizuji. V blízkých dnech dám vědět, jak na to.

Pěkné dny, Tereza