Hello,

your H.W. is on the photocopy: connect questions with answers and practice to read them aloud.

(Domácí úkol máte na kopii, kterou máte vlepenou v sešitě, spojte otázky s odpovědmi. Mimo porozumění také cvičte čtení těchto vět nahlas).

Kdo neudělal úkol z minula, nechť si ho prosím doplní. Pro procvičování časování slovesa být doporučuji třeba i tuto písničku:

V hodinách se nyní vracíme také k učebnici a věnujeme se UNIT 2, snažím se zařídit, aby děti měly přístup k videím, která v hodinách sledujeme, jakožto doplňkový materiál k učebnici. Příští týden s učebnicí budeme pracovat, noví žáci učebnici dostanou.

Děkuji, Tereza