Hello,

your H.W. is on the photocopy: connect questions with answers and practice to read them aloud.

(domácí úkol máte na kopii, kterou máte vlepenou v sešitě, spojte otázky s odpovědmi a cvičte čtení těchto vět nahlas)

Dále se věnujeme present simple tense. V učebnici se tomuto tématu budeme věnovat v UNIT 2.

Pro procvičování doporučuji toto video: