Milí rodiče,

Domácí úkol

  • ČJ – krátké vypravování do školního sešitu – téma Moje záliby. Vyprávění včetně osnovy, rozsah cca 2 věty úvod, 5 vět stať, 2 věty závěr
  • M – PS – 21/ dokončit cvičení 3, slovní úloha ve školním sešitě

Plán na tento týden

  • ČJ – zdvojené souhlásky, předpona s/z, PS cca 18-21
  • M – pořadí výpočtů, počítání zpaměti, dělení se zbytkem, slovní úlohy, síť jehlanu a hranolu,PS cca 20-23
  • VL – opakování – vláda Přemyslovců

Připomínám prosbu o zaplacení pracovních a školních sešitů do konce října.

Klára