Pěkné pondělí ještě jednou,
přidávám informace k následujícím dnům a přeji krásné prázdniny.

1. třída

Český jazyk – uvolňovací cviky na přípravu psaní (příprava na písmeno u) a psaní písmene u, písmeno  U a E (vyvození, tvary, určování ve slově),  opakování čtení a psaní již známých písmen

Učebnice Živá abeceda – str. 56 – 60

Matematika – rozklady čísla ( do 5), dopočítávání do 5, porovnávání čísel, číselné řady

Učebnice hravá matematika – str. 29 – 30

Matematické rozcvičky  – str. 18

Prvouka – téma rodina

Učebnice hravá prvouka – str. 22

Domácí úkol – dobrovolný pracovní list – hledání během podzimní procházky

2. třída

Český jazyk – antonyma, synonyma,  čtení s porozuměním, opis a přepis

Písanka – str. 14 – 16

Učebnice – str. 26 – 27

Matematika – sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, slovní úlohy a jejich zápis, práce s číselnou osou, porovnávání

Učebnice hravá matematika – str. 16 – 17

Prvouka – téma rodina

Učebnice hravá prvouka – str. 19

Domácí úkol – dobrovolný pracovní list – hledání během podzimní procházky