Pěkné pondělí,
přidávám informace k minulému týdnu. Omlouvám se, že až dnes. Minulý týden jsem onemocněla a vypařilo se mi to z hlavy. Díky za pochopení.

1. třída

Český jazyk – uvolňovací cviky na přípravu psaní (příprava na písmeno O), písmeno  O (vyvození, tvary, určování ve slově), procvičování slabik s A, opakování písmen

Učebnice Živá abeceda – str. 50 – 55

Matematika – určování a dopočítávání počtu do 5,  porovnávání, sčítání a odčítání do čísla 4, jednoduché slovní úlohy, psaní číslice 5, číslo 0 a příklady s ním

Učebnice hravá matematika – str. 23 – 28

Domácí úkol – uvolňovací cviky – příprava na O a A

2. třída

Český jazyk – slova nadřazená, podřazená, souřadná – opakování, antonyma, čtení s porozuměním, volné psaní

Písanka – str. 12 – 13

Pracovní sešit – str. 15 / 1,2,3

Učebnice – str. 24 – 25

Matematika – sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, slovní úlohy a jejich zápis

Učebnice hravá matematika – str. 13 -15

Matematické rozcvičky – str. 16

Domácí úkol – rozkazovací věty, antonyma – pracovní list