Hello,

žáci psali opakovací test, který byl zaměřen na naše otázky. Ve zbytku hodiny jsme se věnovali tematice Halloween. H.W. žáci nedostali.

Pěkné sváteční dny, Tereza