Český jazyk 4. třída

Celkové opakování vyjmenovaných slov a slovních druhů. Stavba slova, kořen, předpona, přípona, koncovka.

Mluvnické kategorie podstatných jmen, určování pádů, čísla a rodů.

Mluvnické kategorie sloves, osoba, číslo, čas. Zprostředkování pojmu slovesný neurčitek.

 

Matematika 4. třída

Početní operace do 1000 000. Opakování písemného dělení jednociferným dělitelem se zbytkem a beze zbytku. Jednotky hmotnosti, objemu a délky.

 

Český jazyk 3. třída

Stavba slova, kořen, předpona, přípona, koncovka, pádové otázky. Vyhledávání podstatných jmen, přídavných jmen, sloves a předložek

v textu.

 

Matematika 3. třída

Násobky, násobení  a dělení do 100, řady násobků, číselné žebříky, stoupání a klesání od nuly do sta.

 

Domácí úkoly pro 3. třídu na pátek 21. října

Utvoř vždy dvě věty s následujícími dvojicemi slov.

Dobyl x Dobil

Pobyl x Pobil

Nabyl x Nabyl

 

Matematické Minutovky do strany 3.

Český jazyk zelené Minutovky do strany 5.

Udělej početní žebřík, stoupej po 8 od 8 do 96. Stoupej po 9 od 9 do 108.

 

Domácí úkoly pro 4. třídu

Vymysli a napiš 10 slov dle vzoru město. Vymysli  a napiš 10 slov dle vzoru moře.

Urči mluvnické kategorie následujících sloves:

Učí se

Uč se

Bude se učit

Učíme se

Čj Minutovky strana 30 a 31