Milí rodiče,

Domácí úkol

  • ČJ – PS – 23/4
  • M – opakování před pátečním testem, zadání v sešitě (písemné dělení, počítání pod sebou, dělení se zbytkem, slovní úlohy, pořadí výpočtů, obvod a obsah čtverce a obdélníku

Plán na tento týden

  • ČJ –  předpona s/z, přejatá slova, přídavná jména – odvozená od názvů, druhy přídavných jmen
  • M – opakování, zkrácený zápis u písemného dělení, obvody těles, procvičování před testem
  • VL – opakování – Jan Lucemburský, Karel IV.

Toto úterý se s dětmi přijde seznámit paní učitelka Eliška, která od konce ledna převezme pátou třídu.

Klára