Hezké pondělí po prázdninách,
přidávám informace k následujícím dnům a přeji krásné dny.

1. třída

Český jazyk – čtení otevřených slabik a dvouslabičných slov, opakování již známých písmen, písmeno E, psaní malého psacího písmena e/a/o, rozpoznávání písmen v textu

Učebnice Živá abeceda – str. 61 – 69

Matematika – sčítání a odčítání do 5, jednoduché slovní úlohy, číselná osa a pohyb na ní (do čísla 5), pohyb po čtvercové síti

Učebnice hravá matematika – str. 31 – 33

Matematické rozcvičky  – str. 21 – 25

Prvouka – téma dušičky, Halloween

Domácí úkol –  pracovní list – matematika – pořadí čísel, doplňování počtu

2. třída

Český jazyk – šifry s abecedou, antonyma, synonyma,  čtení s porozuměním, slova vícevýznamová, druhy vět

Písanka – str. 17 – 19

Učebnice – str. 28 – 29

Pracovní sešit – str. 15/4 – 16

Matematika – sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, počítání se závorkami, sčítání a odčítání dvojmístných čísel

Učebnice hravá matematika – str. 18 – 22

Matematické rozcvičky – str. 18

Prvouka – téma dušičky, Halloween

Domácí úkol –pracovní list – čtení s porozuměním – najdi lupiče