Hello,

your H.W. is to learn vocabulary – verbs.

Naučte se prosím slovíčka z fotokopie, kterou máte vlepenou v sešitech. Učte se i to, jak se slovíčka píší.

V hodině jsme psali test na present tense, nadále se budeme věnovat časům a přidáme si čas minulý.

Děkuji, Tereza

Info od Katky:

Kontrola domácích úkolů, Časopis Halloween Strana 8-9,
Čtení
Předložky
Čtení 16-17
Slova ze strany 17 mají za úkol přepsat do slovníku v sešitě a naučit se

Dostali nový časopis Ready(Black Adam)
Četli jsme str 14 Gorillas, Str 11 The most famous paraoh

Nosit nyní oba časopisy prosím