Hezké pondělí,
přidávám informace k příštímu týdnu. Přeji krásné listopadové dny!

1. třída

Český jazyk – čtení písmen, otevřených slabik a dvouslabičných slov, písmeno I a Y, psaní malého psacího písmena á/é/í/ó/ů/ú/y

Učebnice Živá abeceda – str. 70 – 80

Matematika – sčítání a odčítání do 5, porovnávání, číselné řady, rozklady čísel, počítání s číslem 0

Učebnice hravá matematika – str. 34

Matematické rozcvičky  – str. 23 – 31

Prvouka – rodina – oslavy v rodině, narozeniny

Učebnice hravá prvouka – str. 22

Domácí úkol –  pracovní list – matematika – barevné počítání

2. třída

Český jazyk – antonyma, synonyma, slova vícevýznamová, druhy vět, psaní ú/ů ve slově, tvorba komiksu

Písanka – str. 20 – 22

Učebnice – str. 30 – 31

Pracovní sešit – str. 18 / 1,2 – 19, 20 / 7,8

Matematika –  sčítání a odčítání dvojmístných čísel,  počítání se závorkami, slovní úlohy

Učebnice hravá matematika – str. 22 – 24

Matematické rozcvičky – str. 17

Prvouka – rodina – oslavy v rodině, narozeniny

Učebnice hravá prvouka – str. 20

Domácí úkol –pracovní list – pozorné čtení – dokresli slona