Hello,

your H.W. is to translate 2 sentences and create questions and answers (positive and negative).

I dance every day.

He is playing tennis now.

Pro procvičení přidávám video. Žáci se stále učí slovíčka VERBS (učí se je správně i psát).

Pěkné dny, Tereza

P.S. Testy, které jsme psali, mají děti u sebe a známky v žákovských.

Info od Katky:

Kontrola úkolu
Kdo neměl, doplní
Nový Ready časopis
8-9 čtení a gramatika pronouns
Str 18 puzzle
South Africa reading 12-13