Hezké pondělí,
přidávám informace k příštím dnům. Přeji všem krásný týden a nemocným brzké uzdravení a hodně sil.

1. třída

Český jazyk – psaní velkých tiskacích písmen S,M,A,L,P,O,U,E,I,Y, seznámení se Slabikářem a písankou, čtení slabik s již známými písmeny a tvorba slov spojováním dvou slabik, psaní malého psacího L a A

Učebnice Živá abeceda – str. 82 – 85

Slabikář – str. 6 – 9

Písanka – str. 2 – 3

Matematika – sčítání a odčítání do 6, porovnávání, číselná osa, psaní číslice 6

Učebnice hravá matematika – str. 35 – 37

Matematické rozcvičky 2 – str. 1 – 3

Prvouka – rodina – domácnost

Učebnice hravá prvouka – str. 24 – 25

Domácí úkol –  pracovní list – uvolňovací cviky a písmena

2. třída

Český jazyk – hláskový rozbor, souhlásky a samohlásky, psaní u/ú/ů ve slově, opakování druhů vět a synonym

Písanka – str. 24 – 27

Učebnice – str. 32 – 34

Pracovní sešit – str. 20 / 9,   str. 21 / 10, 11,    str. 22/1

Matematika –  sčítání s přechodem přes desítku,  počítání se závorkami, desítky a jednotky, rozklady čísel

Učebnice hravá matematika – str. 24 – 26

Matematické rozcvičky – str. 17 – 19

Prvouka – rodina – domácnost

Učebnice hravá prvouka – str. 22

Domácí úkol – pracovní list – podřazená slova