Hello,

we started to learn about present tense – simple and continuous.

Začali jsme probírat přítomný čas prostý a průběhový, tvoříme jednoduché věty. Žáci mají za úkol podívat se znovu do sešitu a procvičit si to, co jsme dělali v hodině + podívat se na video .

Pěkný sváteční den,

Tereza

Info od Katky:

Časopis November Play
Naučit všechna slovesa str 4 task 1
Ti, kdo nemají napsáno v sešitě , doplní do slovíček a naučí se
Str 14-15 četli jsme a task 2 , 3 hotovo
16 task 1 hotovo
Třetí osoba present simple ( goes, does….)