Hello,

we started to learn about past tense.

Začali jsme probírat minulý čas – pravidelná slovesa, kdy ke slovesu přidáváme -ED abychom z něj udělali sloveso v minulosti.

H.W. slovesa WORK, PLAY, WATCH, WALK převeď do minulosti a utvoř pomocí nich 4 různé věty.

Pro zopakování doporučuji toto video:

Hezký sváteční den, Tereza