Hezký den,
moc omlouvám se za pozdní přidání informací na tento týden a přeji hezký zbytek týdne.

1. třída

Český jazyk – čtení slabik a  dvouslabičných slov,  tvorba slov spojováním dvou slabik, psaní malého psacího E a O, psaní malého psacího a velkého tiskacího M

Slabikář – str. 10 – 11

Písanka – str. 4 – 6 + 28

Matematika – sčítání a odčítání do 6, porovnávání, číselná osa, pořadí, zápis příkladů

Učebnice hravá matematika – str. 38 -39

Matematické rozcvičky 2 – str. 4 – 5 

Prvouka – rodina – rodinní příslušníci, uzavření tématu

Učebnice hravá prvouka – str. 26

Domácí úkol –  tento týden žádný není

2. třída

Český jazyk – rozdělení souhlásek a samohlásek, tvrdé samohlásky (h,ch,k,r,d,t,n), čtení s porozuměním, orientace v textu

Písanka – str. 28 – 31

Písanka 2 – str. 2 -3

Učebnice – str. 36 – 37

Pracovní sešit – str.22,  str. 23/5,  str. 25/8

Matematika –  sčítání s přechodem přes desítku,  počítání se závorkami, desítky a jednotky, rozklady čísel

Učebnice hravá matematika – str. 27 – 28

Matematické rozcvičky – str. 17 – 19

Prvouka – rodina – rodinní příslušníci, uzavření tématu

Učebnice hravá prvouka – str. 23

Domácí úkol – opakování samohlásek a tvrdých souhlásek (h,ch,k,r,d,t,n)