Hezké pondělí,

přidávám informace k následujícímu týdnu. Přeji hezké poslední listopadové dny.

1. třída

Český jazyk – čtení slabik a  dvouslabičných slov, psaní psacích dvouslabičných slov s otevřenými slabikami (milí, máma..), psaní malého psacího s a p krátkých slov s nimi

Písanka – str. – 8 – 10

Slabikář – str. 16 – 19

Matematika – sčítání a odčítání do 7, rozklad čísel, psaní číslice 7, číselné řady, sčítací trojúhelníky

Učebnice hravá matematika – str. 40 – 46/1

Prvouka – zima – roční období, zvířata v zimě

Domácí úkol –  pracovní list – určování hlásek ve slově, psaní písmen

2. třída

Český jazyk – tvrdé souhlásky (h,ch,k,r,d,t,n) a slabiky s nimi (hy,chy,ky,ry,dy,ty,ny), psaní – opis, přepis, čtení s porozuměním

Písanka 2 – str. 1

Učebnice – str. 38 – 39/9

Pracovní sešit – str. 25/9

Pravopisné pětiminutovky – str. 2 – 5

Matematika –  sčítání s přechodem přes desítku,  počítání se závorkami, práce s číselnou osou, číselné řady

Učebnice hravá matematika – str. 28 – 30

Matematické rozcvičky – str. 20 – 21

Prvouka – zima – roční období, zvířata v zimě

Domácí úkol – pracovní list – tvrdé souhlásky – doplňování chy/chý