Milí rodiče,

Domácí úkol

  • ČJ – pracovní list

Plán na tento týden

  • ČJ –  druhy přídavných jmen a jejich pravopis, opakování vyjmenovaných slov, slovní druhy PS 31-32
  • M – přirozená čísla nad milion – zápis, počítání pod sebou, násobení a dělení velkých čísel, PS cca 54-56
  • VL –  opakování

S přáním hezkého týdne

Klára