Hello,

stále se věnujeme přítomnému času – prostému a průběhovému. Žáci mají v sešitech nalepenou kopii s přehledem a vysvětlením. Za domácí úkol si to mají celé znovu zopakovat a procvičit si věty ze sešitu. Pro procvičení doporučuji i toto video:

 

Info od Katky:

Testik měsíce
DÚ opakovat měsíce
Umět i psát

Děkuji, Tereza