Hello,

nadále se věnujeme minulému času. Žáci mají v sešitech vlepenou kopii s přehledem, tu ať si prosím doma znovu projdou a také si procvičí skloňování slovesa TO BE v minulosti. Za úkol mají přeložit tyto věty:

On byl o víkendu v Londýně. Já jsme byla v lese ve středu. On byl v kině v pátek. My jsme byli v divadle.

Info od Katky:

What did you do at the weekend?
Věty v minulém čase
October magazine reading
14-15 America article
Slovíčka

Děkuji, pěkné dny, Tereza