Hezké pondělí,

přidávám informace k následujícímu týdnu. Kvůli dnešnímu příchodu mikulášského tria jsme dnes nestihli prvouku, proto není v seznamu. Přeji krásného Mikuláše!

1. třída

Český jazyk – čtení slabik a  dvouslabičných slov, psaní psacích dvouslabičných slov, písmeno t a j (tvary písmene, čtení s písmenem, psaní malého psacího písmene)

Písanka – str. – 15

Slabikář – str. 20 – 23

Matematika – sčítání a odčítání do 7, rozklad čísel, číselné řady, porovnávání

Učebnice hravá matematika – str. 46 (1,2,3), 47 (3), 48 (2,3)

Matematické rozcvičky 2  – str. 8 – 10  

Domácí úkol – tento týden není

2. třída

Český jazyk – měkké souhlásky (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň) a slabiky s nimi (rozpoznávání a doplňování do slov), psaní – opis, přepis, obojetné souhlásky

Písanka 2 – str. 6 – 7

Učebnice – str. 42 – 43

Pracovní sešit – str. 26 – 27

Pravopisné pětiminutovky – str. 7 – 10

Matematika –  odčítání s přechodem přes desítku

Učebnice hravá matematika – str. 31 – 33

Domácí úkol –tento týden není