Milí žáci,

v opakovacím testu budou tato témata:

  • present tense (přítomný čas prostý a průběhový): budete mít za úkol vybrat, jaký čas ve větě vyberete

př. I go to school / I am going to school every day. Dále napíšete vlastní věty dle zadání.

  • past tense (minulý čas): použijete příponu ED nebo nepravidelná slovesa (viz sešit).
  • zopakujte si otázky, které máte nalepené v sešitech a k nim také odpovědi (odpověď napíšete ideálně anglicky)

Vše jsme procvičovali během hodin ve škole.

V testu od Katky budeme mít zaměření především na čtení s porozuměním a slovíčka (vis sešit a časopisy)

Pěkný víkend a hodně zdaru s přípravou, Tereza

Questions:

What is your name?

What is your surname?

How are you?

How old are you?

Where are you from?

What is your favorite color / food / book / animal…?

What are you wearing?

What is the weather like?

What are you doing?

What is the time?

Excuse me, can you help me? I am lost.

Do you need help?