Milí rodiče,

 

Domácí úkol

  • procvičování před testy – ČJ – pondělí 9.1., M – středa 11.1.

Plán na tento týden

  • ČJ – zdvojené souhlásky, předpona s/z, přejatá slova, opakujeme
  • M – opakování, písemné dělení, zaokrouhlování

Zadání testů

  • ČJ – doplnění i/y, nn/n, je/ě, mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves, základní skladební dvojice, druhy přísudku, slovní druhy, předpony s/z/vz, koncovky přídavných jmen, kořen slova
  • M – sčítání a odčítání pod sebou, písemné dělení, zaokrouhlování na statisíce a miliony, slovní úlohy, převody jednotek, násobení pod sebou

Těším se na viděnou na tripartitách, v průběhu ledna se budeme v hodinách střídat s novou paní učitelkou Eliškou, od února nastupuji na mateřskou.

Klára