Dobrý den,

zasílám domácí úkoly, které jsou na pátek. Zároveň bych příští týden rád psal Stoupání na horu poznání z českého jazyka a z matematiky. Psát budeme matematiku v pondělí a český jazyk v úterý. Tyto domácí úkoly slouží jako určitá pomoc v přípravě ke zdárnému vystoupání. Děti budou potřebovat kružítko a pravítka. Nezapomeňte trojúhelník s ryskou!!!!!!!!

 

Domácí úkoly

 

Český jazyk

 

V komunitní škole udělali krátký film.

 

1. Větu opiš a urči slovní druhy. Třeťáci by zdárně měli vyhledat podstatná jména, přídavná jména a slovesa.  Čtvrťáci určí slovní druhy v celé větě.

2. U následujících podstatných jmen urči: pád, číslo, rod – obě třídy, čtvrtá ještě určí životnost, vzor.

( V komunitní ) škole –

( udělali ) film –

 

3. Čtvrťáci určí u slovesa osobu, číslo, čas a způsob.

Udělali –

 

4. Utvoř věty se slovesem nabyl a nabil.

 

Matematika

Udělej nejprve náčrt, potom narýsuj:

Čtverec ABCD o straně 5 cm, vyznač červeně úhlopříčky

Obdélník KLMN o straně Kl = 10 cm a LM = 5cm

Rovnoramenný trojúhelník ABC, strana AB= 6cm, strana BC = 8cm

 

Slovní úloha pro 4. třídu

Sadař měl oplotit sad tvaru obdélníka o stranách 60 metrů a 17m. Kolik potřeboval pletiva? Kolik stálo oplocení, když 1 metr pletiva s bužírkou stojí 165 korun? Kolik by stála levnější varianta s použitím oplocenkového pletiva při ceně 29 korun za metr? Kolik by ušetřil?

Při řešení udělej zápis, náčrt, výpočet a odpověď.

 

Slovní úloha pro třetí třídu

Polníčkovi šli do restaurace na oběd. Pan Polníček si koupil jídlo za 117 korun, paní Polníčková si dala jídlo za 115 korun, syn Hubert za 89 korun a dcera Krasomila za 108 korun. K tomu si každý koupil bezinkovou limonádu za 39 korun.

Udělej zápis, výpočet, odpověď.

 

Tripartity

Nejpozději do úterního rána bych poslal tabulku s daty a hlavně časy. Uvažuji o následujících dnech:

Tripartita na kluzišti Letná – neděle 22. ledna od 16 hodin do 18 hodin, potom bych se přesunul do Zeppelinu a rád bych skončil kolem 20. hodiny, v případě dohody jsem ochoten pobýt i déle.

Pondělí 23. ledna cca 14,30 – 17,00

Úterý 24. ledna ráno 7,00 – 8,30

Čtvrtek 26. ledna 15,45 – 16,30

Jinak po předchozí individuální telefonické dohodě.

 

Hezký víkend

Martin