Hezké pondělí,

přidávám informace k následujícímu týdnu. S druhou třídou si v pátek napíšeme opakování z českého jazyka. Všechno, co v testu bude děti znají, ale pro jistotu sem dávám témata, která se tam objeví:

  • doplňování ů/ú podle toho, kde ve slově se náchází
  • doplňování i/í nebo y/ý podle měkkých a tvrdých souhlásek (h,ch,k,r,d,t,n / ž,š,č,c,j,ď,ť,ň)
  • určování druhů vět a doplňování znamének (.!?)
  • synonyma a antonyma
  • slova nadřazená
  • určování pořadí slov podle abecedy

1. třída

Český jazyk – čtení slabik a  dvouslabičných slov, psaní psacích dvouslabičných slov, písmeno ND (tvary písmene, čtení s písmenem, psaní malého + velkého psacího písmene  N a malého psacího d)

Písanka – str. 22 – 26

Slabikář – str. 30 – 35

Matematika – sčítání a odčítání do 8, geometrické tvary, tangramy

Učebnice hravá matematika – str. 56

Učebnice hravá matematika 2 – str. 1

Domácí úkol – barevné počítání – pracovní list

 

2. třída

Český jazyk – měkké souhlásky a tvrdé souhlásky, psaní – opis, přepis, skupiny bě-pě-mě-vě

Písanka 2 – str. 14 – 17

Učebnice – str. 54 – 56

Pracovní sešit – str. 34

Pravopisné pětiminutovky – str. 13

Matematika –  opakování, dopočítávání do celých desítek, zaokrouhlování

Matematické rozcvičky  – str. 23 – 25 + 30 – 31

Domácí úkol – domácí příprava na páteční opakování z českého jazyka