Hello,

your HW is in your book p. 14 (kdo má hotovo, udělá cokoliv ze str. 14 a 15).

Zaměřujeme se na opakování z učebnice – především na přivlastňovací zájmena (my, your, his-her-itś = our, your, their) a opakujeme slovíčka z Unit 5, prosím i o shlédnou videí z této lekce.

Děkuji, Tereza