Hello,

there is no H.W. for next week.

Vzhledem k tomu, že tento týden chyběla paní učitelka Katka, měli jsme trochu alternativní úterní rozvrh a angličtinu jsme měli rozvrženou do dvou hodit. Hráli jsme hru lotto na procvičení slovíček z oblastí: vybavení domácnosti, zvířata, dopravní prostředky. Dále jsme procvičovali přivlastňování a hráli hru na telefonování a trénovali jsme krátké rozhovory (viz otázky v sešitech, které děti mají nalepené už od září).

Doporučuji tyto otázky nadále procvičovat v krátkých rozhovorech.

Děkuji, Tereza