Hello,

your H.W .is in your book page 23 + watch video 1 and 2 UNIT 4 (page 25).

Stále procvičujeme přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas tvořený pomocí pravidelných i nepravidelných sloves. Dále procvičujeme přivlastňování. Prosím o procvičení slovíček UNIT 1 – 4.

Katka tento týden nebyla ve škole, žáci od ní nemají žádné úkoly.

Děkuji, Tereza