Hezké pondělí,

přidávám informace k následujícímu týdnu. Čtvrteční dopoledne strávíme hraním deskových her a předáváním vysvědčení. Pokud tedy budou děti chtít, ať si svou oblíbenou hru přinesou do školy.

1. třída

Český jazyk – čtení slabik a  dvouslabičných slov, psaní psacích dvouslabičných slov, písmeno (tvary písmene, čtení s písmenem, psaní malého i velkého psacího V), seznámení s písmenem R

Písanka 2 (modrá) – str. 6 – 8

Slabikář – str. 40 – 45

Matematika – sčítání a odčítání do 9, číselná osa, rozklady do 9, sčítací trojúhelníky, hodiny

Učebnice hravá matematika 2 – str. 7

Matematické rozcvičky – str. 18 -19 +21

Prvouka – lidské tělo (části lidského těla)

Učebnice hravá prvouka – str. 34

Domácí úkol – písmeno V – pracovní list

 

2. třída

Český jazyk – hry na rozšiřování slovní zásoby, skupiny bě-pě--vě, psaní – opis, přepis

Písanka 2 – str. 10 – 11

Učebnice – str. 66 – 67

Pracovní sešit  2 – str. 4 – 6

Pravopisné pětiminutovky – str. 22 + 20

Matematika –  rýsování úseček, jednotky délky (cm, dm, mm), hodiny

Učebnice hravá matematika – str. 48 + 50

Prvouka – lidské tělo (části lidského těla)

Učebnice hravá prvouka – str. 31

Domácí úkol – pracovní list – měkké a tvrdé souhlásky – vybarvování