Hello,

žáci dostali do sešitů nalepená slovíčka, která si mají procvičovat a učit se je.

  1. tř. rozumí, co slovíčka znamenají
  2. tř. označená slovíčka umí i napsat

Stále procvičujeme UNIT 3 – nově str. 13 – 14- 15 (Video 1 i 2).

Začínáme s otázkou Do you like? A učíme se jednotné a množné číslo: there is one sofa, there are two beds….

Pěkné prázdniny přeje Tereza