Milí rodiče, 

plán na tento týden je náledující:

DÚ:

ČJ PS 10/4,6

M  13/4, 

ČJ

  • únorové pranostiky (význam obratů, identifikace druhů přísudků)
  • číslovky – určování druhů
  • homonyma
  • uč 95/12, 13
  • uč 96

M

  • konstrukce 3D těles ze špejlí, vlastnosti 3D těles
  • povrch krychle, kvádr,
  • opakování distributivní zákon (roznásobování závorek), aplikace ve slovních úlohách
  • zlomky – spravedlivé dělení, metody řešení úloh pomocí obrázku

Vlastivěda

  • doba pohusitská, odkaz Jiřího z Poděbrad a jeho mírové smlouvy

S pozdravem

Eliška