Hezké pondělí,

zdravím po prázdninách a přidávám informace k následujícímu týdnu.

1. třída

Český jazyk – R (psaní písmene a jednoslabičných slov s písmenem, čtení), opakování známých písmen (čtení, opis, diktát)

Písanka 2 (modrá) – str. 11 – 13

Slabikář – str. 45 – 49

Matematika – sčítání a odčítání do 10, číselná osa, rozklady do 10, psaní číslice 10

Učebnice hravá matematika 2 – str. 8 – 9, 12 – 14

Matematické rozcvičky – str. 28 – 29

Prvouka – lidské tělo – lidská postava

Domácí úkol – písmeno R – pracovní list

 

2. třída

Český jazyk – volné psaní, velká písmena u vlastních jmen, oprava textu, popis

Učebnice – str. 72 – 73

Pracovní sešit  2 – str. 6 – 9

Pravopisné pětiminutovky – str. 18 – 19

Matematika –  příprava na násobení, násobení 1 a 10, násobení 2

Učebnice hravá matematika 2 – str. 1 – 4

Prvouka – lidské tělo – lidská postava

Domácí úkol – pracovní list – český jazyk – opakování