Hello,

žáci mají stále za úkol učit se slovíčka, která mají nalepená v sešitech (nebo je naleznete zde na webu v příspěvku z min. týdne). Žáci 2. třídy se učí označená slovíčka i spát.

Dále procvičujeme barvy, body parts, slovíčka – animals, traffic, my house

Hrajeme hru s telefony a procvičujeme otázky.

V úterý 21.2. nebudu z rodinných důvodů ve škole, suplovat bude Lucka a bude s dětmi procvičovat.

Pěkné dny přeje Tereza1