Hello,

stále procvičujeme téma: TIME + přítomný a minulý čas

Na otázku HOW OFTEN žáci odpovídají pomocí slovíček: always, usually, sometimes, never

Dále rozlišují britskou angličtinu, kde používáme výrazy: quater past, half past, quater to …

a americkou angličtinu, kde používáme PM a AM

H.W. přeložit /napsat správně anglicky

Britská aj: 6:30 ráno 7:45 večer (19:45), 12:00 poledne, 3:15 odpoledne (15:15)

Americká aj: 5.25 odpoledne, 2.20 v noci /ráno, 9:10 večer, 16:30….

Pěkné dny přeje Tereza

P.S. v úterý 21.2. nebudu z rodinných důvodů ve škole, suplovat bude Lucka a bude mít pro děti připravené různé procvičování