Hello,

zaměřujeme se na správný spelling slovíček – počítání a barvy. Žáci mají nalepená slovíčka v sešitech, zároveň je mají ve třídě na nástěnce nad gaučem a také přikládám zde. Bylo by dobré, aby se je naučili na hodinu 27.2.

Dále stále procvičujeme přítomný čas prostý/průběhový a přivlastňování + učebnice unit 4.

V úterý 21.2. nebudu z rodinných důvodů ve škole, suplovat bude Lucka a žáci s ní budou společně procvičovat probrané učivo.

Pěkné dny přeje Tereza