Milí rodiče,

úkoly na tento týden: ČJ – PS 16/9, M – 25/1, 2.

Tento týden se budeme věnovat následujícím tematům:

ČJ

  • psaní s/z jako předložky a předpony, str. 102 v učebnici
  • skloňování číslovek tři, čtyři
  • slova s příponami -icí a -ící, rozdíl ve významu (pečicí x pečící)

M

  • porovnávání, rozšiřování desetinného zlomku, zápis desetinným číslem
  • převody objemových jednotek
  • geometrie: vlastnosti rovnoběžníků, rýsování rovnoběžek

Vlastivěda

  • nástup Habsburků na český trůn

S pozdravem

Eliška