Dobrý den,

opět přináším seznam probrané látky a domácích úkolů.

 

Probraná látka – společná pro obě třídy

Geometrie – obvod a obsah čtverce a obdélníku. Značení obvodu, obsahu, vzoreček. Převody jednotek obsahu, vyvození převodových vztahů.

1m2 = 100dm2

 

Aritmetika

Číselné řády, zaokrouhlování, pravidla zaokrouhlování.

 

Dějiny

Vláda Jiřího z Poděbrad, vláda Václava IV.

 

Literatura s Radkou

Ukončení povídky Šlépěje, rozvaha nad Čapkovým způsobem ukončení povídky. Případní zájemci si ji mohou samostatně celou dočíst, naposlouchat.

 

Vlastivěda – města na Labi ve východních Čechách, hledání na mapě, zanášení na mapu.

 

Probraná látka 4. třída

Matematika – zlomky

Zápis zlomků, čtení zlomků, výpočet části z celku, porovnávání zlomků, sčítání zlomků – zatím se stejným jmenovatelem.4

Např.

1/4 z 12 = ( 12:4 ) x 1= 4 x 1= 4

Pracovní sešit – 41, 42, 43/1,2 a 44/1,2,3

 

Český jazyk – vzory stroj, hrad, opakování vyjmenovaných slov, shoda podmětu s přísudkem v příčestí minulém.

 

Probraná látka – 3. třída

Matematika – pamětní sčítání do 1000, pracovní sešit do strany 28. Tyto informace slouží k případné orientaci rodičů v probírané látce, dodělávání nechávám pouze na zvážení rodičů, nedám-li k tomu osobně jiný pokyn. Minutovky – doděláváme poslední dvě strany.

Český jazyk – vyjmenovaná slova po P. Vlastní podstatná jména jako rozšiřující vyjmenovaná slova – Chropyně, Pyšely, Spytihněv.

 

Domácí úkoly

4. třída

Matematika – narýsuj obdélník ABCD, délka AB je 10cm, délka BC je 1cm. Udělej náčrt, nárys a nakonec vypočítej obvod a obsah. Při výpočtech počítej v metrech. Tzn. AB = 10m, BC = 1m.

 

Český jazyk – učebnice

91/27 napiš do sešitu

 

3. třída

Matematika – narýsuj obdélník ABCD, délka AB je 10cm, délka BC je 1cm. Udělej náčrt, nárys a nakonec vypočítej obvod a obsah. Při výpočtech počítej v metrech. Tzn. AB = 10m, BC = 1m.

 

Český jazyk – učebnice

74/27 napiš do sešitu

 

Hezký den

Martin