Krásné pondělí,

přidávám informace k následujícímu týdnu a zároveň bych chtěla ještě jednou poprosit a připomenout, aby všechny děti z první třídy měly vždy gumu, tužku a ořezávátko a děti z druhé třídy pero a ideálně i zmizík. Děkuji a hezký začátek týdne!

Český jazyk – písmeno H a B  (psaní písmene a jednoslabičných slov s písmenem, čtení), opakování známých písmen (čtení, opis, diktát)

Písanka 2 (modrá) – str. 18 – 21

Slabikář – str. 58 – 63

Matematika – sčítání a odčítání do 20, číselná osa, psaní číslic (16,17,18,19,20), porovnávání do 20, sčítací trojúhelníky, slovní úlohy

Učebnice hravá matematika 2 – str. 25 – 30

Prvouka – lidské tělo – péče o tělo

Učebnice hravá prvouka – str. 38

Domácí úkol – matematika – pracovní list

 

2. třída

Český jazyk – jména vlastní a obecná, skupiny bě/pě/vě/mě/ dě/tě/ně, opakování tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek, čtení s porozuměním, diktát

Učebnice – str. 78/3 – 79/7

Pracovní sešit  2 – str. 12 – 13

Matematika –  násobení a dělení 3, třetina

Učebnice hravá matematika 2 – str. 12 – 15

Prvouka – lidské tělo – péče o tělo

Učebnice hravá prvouka – str. 34

Domácí úkol – pracovní list – měkké a tvrdé souhlásky