Milí rodiče, 

úkoly na tento týden jsou: ČJ – PS 13/3, M 24/3

Učivo probírané v tomto týdnu:

ČJ – procvičování, rozbory vět a souvětí. Spojky mezi větami a výrazy, psaní interpunkce.
M: smíšené číslo, úvod do desetinných čísel – porovnávání velikostí, zápis do číselné osy.

Geometrie: osy souměrnosti 2D útvarů, rozdíly mezi rr a rs trojúhelníkem.

Vlastivěda: Vláda Habsburků – stavovské povstání, bitva na Bílé hoře.

Přeji hezký týden,

Eliška