Společná látka pro obě třídy

Vlastivěda
Vltava od pramene k ústí. Vyhledávání levých a pravých přítoků Vltavy na mapě, přehrady na Vltavě – Lipno, Orlík, Slapy, výhody a nevýhody vodních elektráren. Města na Vltavě.

Střední tok Labe – levý a pravý přítok ( Vltava, Jizera ).

Dějiny – Jiří z Poděbrad a jeho evropská mírová mise.

3. třída
Český jazyk – vyjmenovaná slova po S a jejich význam. Zákeřné dvojice z učebnice na straně 78, jedná se o žlutou tabulku.
Učebnice strana 78/10 do sešitu.
Syčák
Sypkovina
Násyp
Syrovátka
Sychravý
Sýčkovat

Matematika – pracovní sešit strana 26, 27, 28 a 29.
Minutovky – poslední 4 – 5 stran

Vypočítej následující příklady:
(3 x 8 ) + ( 72: 8 ) =
( 25 : 5 ) + ( 40 : 5 ) + ( 81 : 9 ) =
(21 : 3 ) + ( 20 : 4 ) + ( 28 : 7 ) =
( 16 : 4 ) + ( 72 : 9 ) =
( 5 x 0 ) + ( 1000 000 x 1 ) =
( 18 : 18 ) + ( 2 x 0 ) =
( 49 : 7 ) + ( 56 : 8 ) + ( 12 : 6 ) =

Vypočítej a udělej zkoušku:
1834
– 945
Vypočítej:
17 + 19 + 8 + 16 + 9=

4. třída
Matematika – porovnávání zlomků, sčítání zlomků, výpočet části z celku.
3/4 z 28=
Sečti tyto zlomky.
1/3 + 1/6 + 3/12 =
1/2 + 2/4 + 3/12 =
Porovnej.
1/4           2/3
1/2          4/8
3/9          1/3

Pracovní sešit matematika strana – 41,42, 43, 44, 45, 48. K tomu doděláváme věci do strany 39. Rovnice a římské číslice budeme dělat následující týden. Nyní mám 2 až 3 čtvrťáky.

Český jazyk – žlutý pracovní sešit 15,16,17 a 18.
Učebnice – 92/3 do sešitu

Domácí úkoly na pondělí 27. března
3. třída
S následujícími slovy utvoř věty:
sychravý
posyp
sirný
sírový
sýrový

Udělej, dodělej posledních 5 stran v Minutovkách z matematiky.

4. třída
K následujícím vzorům vymysli vždy 3 podstatná jména, která se dle daného vzoru skloňují:
pán, muž, hrad, les, žena, píseň a kost

Dodělej veškerou uvedenou látku z českého jazyka tohoto týdne.

Vypočítej:
2/8 + 4/6 + 1/4 + 2/12 =
1/10 + 1/3 + 2/6 + 1/5 + 2/15 =

Hodně zdaru
Martin