Krásné pondělí,

přidávám informace k následujícímu týdnu.

Český jazyk – písmeno C a Č  (psaní písmene a jednoslabičných slov s písmenem, čtení), opakování známých písmen (čtení, opis, diktát)

Písanka 2 (modrá) – str. 22 – 23

Slabikář – str. 66 – 69

Matematika – sčítání a odčítání do 20, číselná osa, porovnávání do 20, slovní úlohy, osová souměrnost

Učebnice hravá matematika 2 – str. 32 – 33/3,4 + 35 – 37

Prvouka – lidské tělo – uzavření kapitoly

Učebnice hravá prvouka – str. 40

Domácí úkol – pracovní list – písmeno Č

2. třída

Český jazyk – jména vlastní a obecná – diktát, skupiny bě/pě/vě/mě/ dě/tě/ně, opakování tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek, čtení s porozuměním

Učebnice – str. 86 – 87

Pracovní sešit  2 – str. 15 – 17

Matematika –  násobení a dělení 2 a 3, slovní úlohy

Rozcvičky – do str. 8 – 11

Prvouka – lidské tělo – uzavření kapitoly

Učebnice hravá prvouka – str. 37

Domácí úkol – pracovní list – násobení, dělení 2