Krásné pondělí,

přidávám informace  o minulém týdnu a omlouvám se za pozdní přidání kvůli nemoci.

Český jazyk – písmeno B  (psaní písmene a jednoslabičných slov s písmenem, čtení), opakování známých písmen (čtení, opis, diktát)

Písanka 2 (modrá) – str. 21 a 30

Slabikář – str. 64 – 66

Matematika – sčítání a odčítání do 20, číselná osa, porovnávání do 20, sčítací trojúhelníky, slovní úlohy

Učebnice hravá matematika 2 – str. 25 – 30

Rozcvičky – str. 5

Prvouka – lidské tělo – návštěva doktora a řešení úrazů

Moc děkuji Janě Podzimkové, která zvládla s dětmi sama prvouku a vysvětlila dětem, co doktor dělá.

 

2. třída

Český jazyk – jména vlastní a obecná, skupiny bě/pě/vě/mě/ dě/tě/ně, opakování tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek, čtení s porozuměním, diktát

Učebnice – str. 82 + 83 

Pracovní sešit  2 – str. 13 – 14

Matematika –  násobení a dělení 2 a 3

Rozcvičky – do str. 7

Prvouka – lidské tělo – návštěva doktora a řešení úrazů

Moc děkuji Janě Podzimkové, která zvládla s dětmi sama prvouku a vysvětlila dětem, co doktor dělá.