Hello,

your H.W. is in your book page 54/3 and 52/2

Opakujeme Unit 7 – telling direction+ stupňování přídavných jmen (big – bigger – the biggest).

Prosím o opakování časů: přítomný prostý a průběhový + minulý čas tvořený pomocí přípony – ED nebo nepravidelným slovesem. Vše v sešitech.

Děkuji, Tereza