Krásné pondělí,

přidávám informace k následujícímu týdnu. Znovu připomínám, že by bylo skvělé, kdyby každý druhák měl své vlastní pero i zmizík. Často nám to zbytečně zdržuje hodinu. Moc díky!

 

1. třída

Český jazyk – písmeno Š a Ž  (psaní písmene a jednoslabičných slov s písmenem, čtení), běhací diktát, čtení s porozuměním

Písanka 2 (modrá) – str. 24 – 27

Slabikář – str. 70 – 73

Matematika – sčítání a odčítání do 20, číselná osa, porovnávání do 20, slovní úlohy, sčítání pod sebou

Učebnice hravá matematika 2 – str. 38 – 40

Prvouka – parní stroj

Moc děkujeme Ondrovi Roháčovi za teoretickou i praktickou ukázku 🙂

Domácí úkol – pracovní list – písmeno Č

 

 

2. třída

Český jazyk – pozorné čtení, souvětí a spojky, abeceda – řazení slov, běhací diktát

Učebnice – str. 88 – 90

Pracovní sešit  2 – str. 18 – 21

Matematika –  násobení a dělení 2 a 3, slovní úlohy, sčítání pod sebou

Rozcvičky – str. 10 – 15

Prvouka – parní stroj

Moc děkujeme Ondrovi Roháčovi za teoretickou i praktickou ukázku 🙂

Domácí úkol – pracovní list – násobení, dělení 2