Hello,

your HW is to learn vocabulary – weather.

Slovíčka mají žáci nalepené v sešitech a mají je i na nástěnce ve třídě, přikládám i zde.

Mimo to v rámci hry trénujeme otázky: What day is it today? What is the weather like? + odpovědi

(Weather: sunny, rainy, windy, snowy, cloudy, foggy, storm, It’s cold – hot – freezing, Seasons: spring, summer, autumn, winter)

Pěkné dny, Tereza