Hello,

your HW is to learn vocabulary – book page 79 / unit 5 + Watch unit 5

Vzadu v učebnici mají žáci přehled slovíček, prosím o občasné trénování slovíček, kterým jsme se už věnovali a stále je v hodinách opakujeme, tedy UNIT 2, 3, 4 a nově 5

Žáci z druhé třídy se výhledově snaží slovíčka i správně psát.

Pěkné dny, Tereza