Krásné pondělí,

přidávám informace k následujícímu půltýdnu. Za domácí úkol mají děti napsat pět vět o tom, co zažili o Velikonocích. Budu ho tedy vybírat v příštím týdnu.

Český jazyk – písmeno Ř, opakování P a Z,Ž  (psaní písmene a jednoslabičných slov s písmenem, čtení), opakování známých písmen (čtení, opis, diktát), běhací diktát, pohádka

Písanka 2 (modrá) – str. 26 – 29

Slabikář – str. 74 – 75

Matematika – sčítání a odčítání do 20, číselná osa, porovnávání do 20, slovní úlohy, základní tělesa

Učebnice hravá matematika 2 – str. 41 – 43

Prvouka – jaro

Učebnice hravá prvouka – str. 51

Domácí úkol – napiš, co jsi zažil o Velikonocích (pět vět) – Velikonoční deník

2. třída

Český jazyk – jména vlastní a obecná, abeceda, slova citově zabarvená, slovesa

Učebnice – str. 94 – 96

Pracovní sešit  2 – str. 22 – 23

Písanka 3 – str. 4 – 5

Matematika –  násobení a dělení 2 a 3, slovní úlohy, základní tělesa (krychle, kvádr, koule, válec)

Prvouka – jaro

Učebnice hravá prvouka – str. 44 + PS str. 46

Domácí úkol – napiš, co jsi zažil o Velikonocích (pět vět) – Velikonoční deník